Contact  

 

 

 

Pär Lagerkvist - Biografi/Biography

 

1891 - 1974

 

Författare och ledamot av Svenska Akademien 1940.

Filosofie hedersdoktor 1941.

Nobelpristagare i litteratur 1951.

 

Pär Lagerkvist föddes 1891 i Växjö, som sonen till en järnvägsanställd.

Under sin gymnasietid var han redan besluten att bli författare.

Efter ett års studier vid Uppsala Universitet, reste han till Paris 1913.

I Paris blev Pär Lagerkvist inspirerad av det expressionistiska måleriet, vilket resulterade i hans upprop i "Ordkonst och bildkonst".

Fram till 1930 bodde han i Frankrike och Italien, dit han gärna återvände efter att ha bosatt sig i Sverige igen.

 

Det religiösa temat är tydligt i en stor del av Pär Lagerkvists produktion.

Hans verk är också starkt förknippade med existensfilosofiska strömningar, att upptäcka i romanerna "Dvärgen" (1944), "Barabbas" (1950) och "Sibyllan" (1956). Han är en av den svenska 1900-talslyrikens centralgestalter, där hans poesi rör sig från ångest och förtvivlan, som i "Ångest" (1916) till kärlekens kraft, som i "Hjärtats sånger" (1939).

Som dramatiker kan man finna inspiration från både mysteriespel i "Himlens hemlighet" (1919) och även en realistisk stil i "Han som fick leva om sitt liv" (1928).

Under 30-talet syns hans tydliga opposition mot diktatur och fascism i "Bödeln" (1933), "Mannen utan själ" (1936) och "Seger i mörker" (1939).

 

Hans verk är översatta till

 

Arabiska danska engelska esperanto estniska

finska franska färöiska grekiska hebreiska

isländska italienska japanska

katalanska kinesiska lettiska litauiska

nederländska norska polska portugisiska

rumänska ryska serbokratiska slovakiska slovenska spanska

tjeckiska turkiska tyska ukrainska

 

--------------------------------------------------------------------------------

Author and elected to the Swedish Academy 1940.

Doctor in philosophy 1941.

The Nobel Prize in Literature 1951.

 

Par Lagerkvist was born in 1891 Växjö Sweden, as the son of a railway employee.

Since his early teenage years, he was already determined to become an author.

After a year at the University of Uppsala, he went to Paris in 1913.

In Paris, Par Lagerkvist got inspired by the expressionistic painting, which he wrote about in "Verbal Art and Pictorial Art" (1913).

Until 1930 Lagerkvist lived in Italy and France. After he became a Swedish citizen again, he gladly returned to the Mediterranian.

 

The religious theme has a strong position in his work.

There is also a philosophical questioning allways present, to discover in the novels "The Dwarf" (1944), "Barabbas" (1950) and "The Sibyl" (1956).

Lagerkvist is one of the central figures of the 20th Century´s poets, where his poetry goes from the despair and anguish during the war years, in "Anguish" (1916) to the strength of love, in "Songs from the heart" (1926).

As a playwright, you can find inspiration if both mystery plays, in "The secret of Heaven" (1919) and also a realistic style, in "He who lived his life over again" (1928).

During the 1930´s shows his strong opposition against dictators and fascism, in "The Hangman" (1933), "The man without a soul" (1936) and "Victory in the darkness" (1939).

 

His work is translated to

 

Arabic   Catalonian   Chinese   Danish   Dutch

English   Esperanto   Estonian

Finnish   French   German   Greek

Hebrew   Icelandic   Italian

Japanese   Lettish   Lithuanian

Norweigian   Polish   Portuguese

Roumanian   Russian   Serbo-Croatian   Slovak

Slovenian   Spanish   Tcheckian   Turkish   Ucranian